? ??????????????Party Like A Rockstar? ????? ?? ???Rating: 4.1 (49 Ratings)??18 Grabs Today. 13494 Total G
rabs. ??????Preview?? | ??Get the Code?? ?? ?????My Heart Bleeds? ????? ?? ???Rating: 5.0 (1 Rating)??16 Grabs Today. 1913 Total Grabs. ??????Preview?? | ??Get the Code?? ?? ???????K BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Tuesday, May 29, 2012

Kerja Kayu-Asigment KDC-KPLI

PENGENALAN


Dalam matapelajaran kemahiran hidup, kita akan menerokai beberapa tajuk. Tajuk-tajuk yang akan kita pelajari adalah seperti kerja kayu, elektrik dan elektronik, jahitan, masakan mereka cipta, perniagaan dan keusahawanan dan sebagainya. Topik-topik ini akan membantu kita mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan seharian.

Elektrik dan elektronik merupakan salah satu topik kecil dalam subjek Kemahiran Hidup Bersepadu. Dalam topik ini, kita akan didedahkan kepada pelbagai peralatan tangan, komponen-komponen elektronik, bahan-bahan elektronik serta kegunaanya. Kita juga akan mempelajari bagaimanakah caranya untuk menghasilkan sesuatu komponen elektrik yang lengkap.

Objektif kajian kita ini adalah untuk mengenali dan mengetahui alatan tangan, komponen-komponen elektronik serta cara mengendalikannya. Seterusnya kita akan melihat senarai alatan tangan, komponen-komponen elektrik serta cara-cara menghasilkan komponen elektronik yang lengkap.SENARAI ALATAN TANGANBIL NAMA ALATAN TANGAN GAMBAR KEGUNAAN

1. Pembaris Keluli

- Kegunaan alat ini ialah :-

- Mengukur dan memindahkan

- Membina garisan lurus pada

permukaan

- Menguji kerataan permukaan.2. Sesiku L

- Menguji sesuatu permukaan bersudut

tepat dan kerataan permukaan kayu

- Menguju kepersegian kayu.

3. Pita pengukur

- Digunakan untuk mengukur jarak yang pendek serta panjang.

- Boleh memindahkan ukuran.

4. Pensil Tukang

- Digunakan untuk menanda dan merancang tanda.

5. Ragum meja

- Digunakan untuk memegang benda kerja semasa ianya dikerjakan.

- Ia juga digunakan untuk mengelakkan permukaan benda kerja daripada rosak semasa diapit.

6. Apit G

- Digunakan untuk mengapit kayu ketika proses mengglukan dua kepingan kayu.

- Digunakan untuk memegang kayu yang hendak digerudikan, dipahat atau digergajikan.

7. Gergaji Puting

-Digunakan dalam bertukang kayu untuk kerja tepat, seperti memotong bajang, penjuru, atau puting dalam pembuatan kabinet dan tanggaman.


8. Gandin Kayu


-Gandin kayu digunakan untuk memahat dan

memasang atau

menanggalkan tanggam.

-Kepala gandin berbentuk

selinder atau segi empat .

-Gandin diperbuat

daripada kayu keras9 Tukul Warrington

- Mengetuk paku-paku kecil seperti paku panel.

10 Kikir Parut11 Pahat Tepi Serong

12 Paku

-Digunakan untuk melekatkan dua bahan dengan menembus keduanya.

13 Mesin Gerudi

-Digunakan untuk kerja- kerja

menyerpih,

memotong dan

membuat lubang

pada bahan logam

atau kayu.14 Penahan Tepi15 Thinner16 Turpentine17 Jigsaw

-Digunakan untuk mengukir corak atau bentuk di atas kayu.

18 Circular saw

BAHAN MENGEMAS

BIL NAMA BAHAN GAMBAR CIRI-CIRI

1. Kertas Pasir

-2. Tepung penyumbat-Dipanggil juga sebagai bahan lakur.Digunakan untuk menghindarkan oksida pada bahagian pematrian dan membantu menghasilkan pematrian yang kukuh.3 Gam kayu

Kesimpulan.

Penulisan tugasan ini amat berharga kerana memberi

pendedahan cara penggunaan alatan tangan yang betul.

Pengalaman ini akan kami gunakan nanti apabila bertugas di

sekolah nanti. Penulisan ini memberi penjelasan dan pemahaman

yang mantap tentang fungsi sesuatu alatan tangan.

Pengalaman ini mungkin tidak dapat diulangi di waktu dan

tempat yang lain. Kami juga dapat mengenali berbagai jenis alatan

kerja tangan dan ada yang kami tidak mengetahui nama dan

fungsinya. Penulisan kreatif ini dapat memberi kefahaman kepada

kami tentang fungsi alat kerja tanganREFLEKSI

Dalam kajian ini kami telah diberi pengajaran secara teori dan amali berkenaan topik tersebut. Sebagai amali kami telah diberi satu projek kecil bernama mencipta suis kawalan cahaya elektronik. Kami telah berjaya memasang segala komponen elektorik atas verobod dan LED juga memancar dengan terang.

Daripada projek yang telah dijalankan kami dapat memperolehi kemahiran penggunaan komponen-konponen elektronik dan alatan tangan. Selain itu, kami juga dapat mengetahui dan mengenalpasti simbol dan fungsi komponen-komponen elektronik. Tidak dapat dinafikan bahawa ia juga menyebabkan kami melakukan proses-proses muda dalam teknologi elektonik dan mengenalpasti maklumat tentang bahan-bahan. Dalam menjayakan projek ini, kami telah menggunakan pelbagai alatan tangan untuk menyiapkan projek ini dengan sempurna.

Monday, May 28, 2012

FERTIGASI

APAKAH ITU FERTIGASI?

Fertigasi berasal dari dua perkataan Inggeris iaitu fertilization dan irrigation. Penanaman kaedah Fertigasi merupakan pertanian moden yang boleh menjanakan keuntungan kepada usahawan. kaedah tanaman ini adalah yang terbaik dan berdaya maju.Pengurusan  yang cekap merupakan aspek paling penting dalam menjamin kejayaan pengeluaran tanaman secara fertigasi. Bakal pengusaha atau usahawan mesti mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang cukup sebelum memulakan langkah menanam secara fertigasi.
Tambahan pula, ia juga merupakan satu kaedah terkini di mana penggunaan dan pengagihan bahan-bahan mineral dalam pengurusan tanaman dilakukan melalui sistem pengairan yang biasa digunakan untuk pengagihan baja ialah jenis titisan. Sistem pengairan jenis renjis atau lain-lain lebih cenderung untuk pengagihan bahan kimia seperti racun serangga, kulat, semburan hormon dan lain-lain.
TUJUAN FERTIGASI

Tujuan penanaman secara fertigasi ialah untuk mengelakkan tanaman daripada dijangkiti oleh penyakit akar seperti penyakit Pythium, Fusarium dan penyakit layu bakteria yang kebanyakannya adalah jenis-jenis penyakit bawaan tanah. Penyakit lain yang dianggap merbahaya ialah penyakit hawar pucuk dan Antraknos pada tanaman cili. Bagi membolehkan kaedah ini dilaksanakan, seseorang pengusaha itu mestilah mempunyai rumah tanaman yang lebih dikenali sebagai Struktur Pelindung Tanaman (SPT).
                                                               
Tempoh untuk semaian di tray antara 2-3 minggu dan lepas tu dipindahkan ke polibeg. Pokok akan membesar di polibeg antara 5-6 bulan. Setelah pokok dipindahkan ke polibeg, penggunaan baja fertigasi AB perlu dimulakan tetapi dengan kadar 1.5 ec pengukuran baja menggunakan EC Meter. Ia akan mengambil masa lebih kurang 1 bulan untuk mengeluarkan putik bunga pertama di setiap cabang yang terjadi. Untuk membesarkan buah sehingga bertukar merah boleh dijual memerlukan tempoh lebih kurang 3 bulan setelah dipindahkan dari tray ke polibeg. Pada peringkat ini penggunaan baja adalah antara 2.0 ke 2.5 EC. Ini bermakna pada penghujung bulan ke tiga setelah dipindahkan hasil tuaian pertama di cabang permulaan boleh dipetik dan di jual.
                                                                                                                    
Tuaian boleh dilakukan antara 2-3 kali seminggu bagi setiap pokok bergantung kepada permintaan pelanggan di cabang seterusnya. Tuaian boleh dilakukan sehingga pokok berusia 6 bulan di dalam polibeg. Ini bermakna 3 minggu semaian, 3 bulan tanam dan 3 bulan tuai dan jual hasil. Pendapatan hanya boleh diperolehi pada peringkat 3 bulan cili besar boleh dijual.
KAEDAH FERTIGASI
Dua asas utama fertigasi iaitu baja (dalam bentuk larutan) dan sistem pengairan. Bekas tanaman dan jenis media adalah altenatif mengatasi masalah penanaman. Media bukan tanah (soiless culture) seperti pasir, arang dan habuk sabut digunakan bertujuan mengatasi masalah kesesuaian atau penyakit tanah. Media diisi di dalam bekas seperti polibeg atau pasu bersaiz tertentu untuk memenuhi keperluan zon perakaran tanaman yang optima sesuai sesuatu tanaman.
Fertigasi dipraktikkan sebagai satu kaeadah altenatif. Penerimaan dan penggunaan kaedah ini masih rendah pada masa sekarang tetapi akan menjadi suatu kaedah yang amat diperlukan pada masa akan datang. Untuk mendapat faedah yang optima daripada kaedah ini, biasanya semua langkahawal diambil perhatian termasuk sifat mediayang baik dan sesuai unutk jenis-jenis tanaman. Jenis dan bekas tanaman dan formulasi baja (nutrien) yang seimbang. Bekas tanaman yang digunakan dan diletakkan tanpa mencecah tanah adalah sebagai langkah pencegahan merebaknya patogen daripada tanah.
Dalam situasi begini media tanaman bukan tanah tidak mengandungi nutrien yang seimbang atau mencukupi untuk keperluan pertumbuhan pokok. Kaedah ini juga boleh dipanggil hidroponik  beraggregat atau hidroponik titisan. Oleh itu, prestasi tanaman sangat dipengaruhi oleh kualiti nutrien (keseimbangan, kepekatan, pH, kualiti) mutu air dan input yang dibekalkan.
Secara ringkasnya, kaedah penanaman secara fertigasi adalah kaedah moden yang praktikal, mengikut amalan pertanian baik (GAP), sentiasa di dalam kawalan menuju ke arah ‘precision farming’. Ini sangat penting dalam transformasi teknologi pertanian tinggi.
KELEBIHAN KAEDAH FERTIGASI
Kaedah penanaman secara fertigasi ini mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Antara kelebihan yang dikenalpasti dalam menggunakan kaedah penanaman ini adalah seperti pemberian nutrien yang lengkap dan effisien mengikut jumlah nutrien yang diperlukan oleh sesuatu tanaman dan merupakan kaedah yang dikenalpasti sebagai kaedah alternatif bagi mengatasi tanah kurang subur, perumah penyakit dan perosak.

            Selain itu, kaedah fertigasi ini dapat mengelakkan tanaman daripada serangan  penyakit akar seperti Pythium, Fusarium, Rhizoctonia dan penyakit layu bakteria yang kebiasaanya menyerang tanaman di atas tanah dan turut menjadi media tumbesaran tanaman dan persekitaran yang menjamin kebersihan dan menghidari daripada penyakit. Kaedah penanaman fertigasi ini turut meningkatkan hasilan perunit kawasan dengan  kepadatan yang maksimum di samping tidak mempunyai kos merumpai serta meningkatkan kualiti tanaman, rasa dan tekstur yang lebih baik, ketahanan penyimpanan yang lebih lama dan selamat untuk dimakan. Penanaman secara fertigasi ini turut sesuai diamalkan oleh para pengusaha kerana kos operasi seperti penggunaan air, baja dan tenaga buruh dapat dikurangkan.

KAEDAH FERTIGASI AUTOPOT
Fertigasi Aautopot bermaksud: "Kaedah terkini, iaitu apabila baja lengkap dalam bentuk nutrien diagihkan ke dalam bentuk larutan nutrien diagihkan ke pot tanaman melalui sistem pengairan (titisan)". Teknologi penanaman fertigasi menggunakan kaedah autopot adalah merupakan satu inovasi baru dalam bidang pertanian moden di Malaysia. Kaedah autopot adalah sistem yang membekalkan nutrien kepada tumbuhan dengan tepat mengikut keperluan secara automatik. Ia banyak digunakan di negara maju seperti di Australia dan di Eropah menggantikan kaedah fertigasi “drip to waste system” yang menggunakan habuk kelapa. Keperluan paras air atau larutan nutrient dikawal oleh smart valve. Pokok ditanam dalam polibeg yang mengandungi serpihan batu-batan dan polibeg ini diletak dalam autopot.
Autopot dibuat daripada High Density Poliethelin (HDPE) dan jangka hayatnya tahan selama lebih kurang 5-10 tahun. Tanaman yang paling sesuai dan ekonomik ditanam adalah tanaman jenis Rock Melon,Chili, Dan Tomato kerana seiring dengan keadaan harga pasaranya yang agak tinggi dan permintaan yang mantap sepanjang tahun. Timun jepun, Terung, Kacang Bendi, Kacang Panjang, Peria, Petola dan bunga-bungaan juga boleh ditanam menggunakan kaedah ini.
Kaedah ini diperkenalkan untuk mengatasi beberapa masalah dan limitasi yang terdapat dalam projek fertigasi. Kaedah ini menggunakan konsep hidroponik yang mesra alam dan berupaya menghasilkan pengeluaran yang seragam dan berkualiti.
Tanaman yang paling sesuai dan ekonomik ditanam adalah rock melon, cili dan tomato kerana seiring keadaan harga pasarannya yang agak tinggi dan permintaan yang mantap sepanjang tahun. Tanaman lain seperti timun jepun, terung, kacang bendi, kacang panjang, peria, petola dan bunga-bungaan juga boleh ditanam menggunakan kaedah ini.

CIRI-CIRI PENANAMAN FERTIGASI

1. Sumber Air yang Berkualiti dan Mencukupi
 • Sumber air adalah elemen yang utama dalam setiap kegiatan pertanian. Kawasan atau tapak perlu mempunyai sumber air yang berkualiti dan mencukupi untuk dibekalkan kepada tanaman. 
 • Sumber air tidak terhad kepada air sungai atau tasik semata-mata tetapi merangkumi sumber-sumber bekalan air dari pihak pengurusan air negeri, telaga dan telaga tiub (tube well) yang diperolehi dari dalam tanah.
 • Apa yang penting adalah kualiti air yang kita gunakan dan disesuaikan dengan kuantiti air diperlukan oleh tanaman. pH air perlu berada dalam keadaan beralkali (pH 6.5 - 7.5), bebas dari kotoran dan pencemaran bahan-bahan kimia yang menurunkan kualiti air tersebut. 
 • Klorin yang berlebihan juga perlu dielakkan untuk memelihara akar pokok daripada rosak. Bagi yang menggunakan air berklorin tinggi, pendedahan kepada cahaya matahari selama 24 jam dapat mengurangkan jumlah kandungan klorin apabila ia terpeluap ke udara.
 • Air yang terlalu berasid boleh dirawat menggunakan Natrium Hidroksida atau menggunakan asid hidroklorik sekiranya air terlalu beralkali. Perlu dipastikan juga akan kandungan garam yang tinggi disekitar 50 bsj akan mempengaruhi pengambilan kalsium dan boron menjadi toksid dalam air masin.

2. Mendapat Pendedahan Maksimum Kepada Cahaya Matahari dan Suhu Yang Maksimum.
 •  Kawasan tanaman perlu  mempunyai pendedahan cahaya matahari yang maksimum untuk dibekalkan kepada tanaman bagi menjalankan proses fotosintesis (proses membuat makanan). Elakkan daripada kawasan yang mempunyai bayang-bayang pokok atau bangunan di sekitar kawasan dan secara ringkasnya, kawasan mesti betul-betul lapang.
 • Pendedahan kepada cahaya matahari ini akan meningkatkan paras glukosa dalam daun yang amat diperlukan untuk menjadikan akar dan batang pokok menjadi sihat dan tegap serta menghasilkan buah yang berkualiti tinggi.
 • Tanaman memerlukan sehingga 6 - 8 jam sehari kepada pendedahan cahaya matahari dan setiap polibeg perlu disusun berorientasikan arah Utara - Selatan.
3. Kawasan Yang Mudah Diratakan

 • Kawasan tanaman perlu diratakan sebaik mungkin untuk melancarkan sistem pengairan terutamanya di kawasan berbukit. Aspek ini amat penting dan perlu diberi perhatian agar pembaziran dan kegagalan sistem pengairan dapat dielakkan.
 • Kawasan tanah berbukit perlu diratakan dengan kaedah 'cut and fill' dan ada sesetangah pengusaha di tanah tinggi Cameron Highlands menggunakan jentera pemampat untuk mendapatkan kawasan yang betul-betul rata dan padat. Namun kecerunan perlu dikurangkan untuk mengelakkan tanah runtuh disamping mengadakan sistem saliran air yang baik untuk mengelakkan banjir di dalam kawasan tanaman.
 4. Bukan Kawasan Laluan Angin Kencang
 • Pastikan kawasan tanaman bukan laluan agin kencang bagi mengelakkan pokok tumbang dan yang lebih teruk, menyebabkan kemusnahan kepada RPH yang dibina.
 • Sekiranya tidak mempunyai pilihan, pastikan struktur yang hendak dibina dan sistem 'trailis' kukuh dengan mengambil kira risiko yang bakal ditanggung.
5. Mempunyai Bekalan Elektrik

 • Elektrik atau tenaga ini diperlukan untuk menghidupkan pam yang digunakan dalam sistem ini. Terdapat pelbagai alternatif untuk mengatasi masalah bekalan elektrik di kawasan-kawasan terpencil seperti menggunakan generator, pam berkuasa diesel atau petrol serta tarikan graviti.
 • Namun sekiranya kawasan tanaman mempunyai akses yang mudah untuk bekalan elektrik, aspek ini perlulah diutamakan untuk mengurangkan kos pengeluaran kelak. Ini kerana penggunaan generator dan pam akan meningkatkan kos pembelian minyak diesel atau petrol dan dalam situasi sekarang di mana harga bahan api ini semakin meningkat, adalah lebih baik jika kawasan tanaman itu mempunyai kuasa elektrik dari TNB atau pun mendapat kuasa dari sumber-sumber yang boleh diperbaharui seperti tenaga solar.

6. Berhampiran Dengan Kawasan Kediaman
 • Bukanlah bermakna kawasan tanaman perlu berada di dalam kawasan kediaman. ini adalah agak mustahil dilakukan sekiranya tinggal di kawasan bandar atau pun di apartment.
 • Apa yang ditekankan disini adalah jarak antara kawasan kediaman dengan kawasan tanaman berada dalam lingkungan 45 minit perjalanan agar proses pemantauan dapat dilakukan dengan berkesan dan sekiranya mempunyai apa-apa masalah berkaitan tanaman, 'troubleshooting' dapat dilakukan dengan segera.
7. Infrastruktur yang Baik

 • Kawasan tanaman perlu mempunyai kemudahan infrastruktur yang baik termasuk pagar, jalan penghubung, saliran dan kemudahan asas yang lain agar proses penjagaan dan kebajikan terutamanya para pekerja dapat dijaga dengan baik.

Ini adalah ciri-ciri yang perlu diambil perhatian untuk melaksanakan sistem tanaman fertigasi. Memang agak memakan kos yang tinggi terutamanya dalam aspek penyediaan tapak dan infrastruktur tetapi sekiranya aspek ini dijalankan dengan sempurna, para pengusaha tidak akan menghadapi masalah-masalah yang sukar pada masa yang akan datang. Jika dibandingkan dengan sistem konvensional, kerja-erja penyediaan tapak fertigasi ini agak memakan masa yang panjang namun sekiranya dilihat daripada hasilnya kelak, amatlah berbaloi-baloi.

KESIMPULAN
Secara ringkasnya kaedah penanaman secara fertigasi adalah kaedah moden yang praktikal, mengikut amalan pertanian yang baik, sentiasa di dalam kawalan menuju kea rah ‘precision farming’. Ini sangat penting dalam trasformasi teknologi pertanian masakini bagi membantu pengeluaran berterusan dan mendapatkan hasil yang berkualiti tinggi.
Pada masa ini, defisit negara dalam imbangan perdagangan makanan ialah sebanyak RM4.3 bilion. Justeru itu, industri pertanian perlu kepada transformasi untuk menjadikan sektor ini benilai tinggi seperti juga industri di sektor pembinaan dan pembuatan serta perkhidmatan yang lebih moden, dinamik dan berdaya saing.

Dalam usaha meningkatkan tahap dan proses pengeluaran daripada yang bergantung berat kepada tenaga buruh kepada berintensifkan modal, teknologi dan berasaskan ilmu pengetahuan, program pemindahan teknologi dan cara tanaman yang baru bagi meningkat produktiviti perlu dilaksanakan. Ini termasuk program inkubator dan belia tani bagi melahirkan usahawan tani, sistem ternakan ayam secara tertutup (closed house system) dan program fertigasi tanaman pertanian ini.

RUJUKAN

http://soiltrg05.tripod.com/Fertigasi.htm
http://www.pertanianperak.gov.my/jpp/index.php?option=com_content&view=article&id=175:fertigasi-secara-autopot&catid=67:infotani-dan-teknologi
http://kebunwarisan.blogspot.com/2011/03/fertigasi-secara-autopot.html
http://teknologipertanian.com/category/fertigasi/
http://upmagronomy.wordpress.com/2008/09/06/sistem-fertigasi-menggunakan-%E2%80%98autopot%E2%80%99-rock-melon/
http://www.gmpeladang.com.my/fertigasi.htm
http://www.scribd.com/doc/3844649/Sistem-Fertigasi
http://fertigasi-teknik.blogspot.com/

Friday, August 21, 2009


Myspace Graphics
Myspace Graphics


Myspace Graphics
Myspace Graphics


Myspace Graphics
Myspace Graphics

Thursday, August 20, 2009

Rahsia Peribadi!!!!

Hai kawan-kawan,nak tahu tentang rahsia peribadi seseorang melalui tarikh lahir??? Saya ingin berkongsi sedikit maklumat mengenai sifat peribadi seseorang melalui tarikh lahir untuk memudahkan kita mengenali seseorang dengan lebih baik...Saya harap ia akan memberi faedah kepada anda semua dalam memilik kawan dan .... pasangan sejati!!!!1. Ketulenan(1,10,19 & 28)


Hadir dengan idea baru.Memperolehi sesuatu dengan cara yang tersendiri.Golongan ini merupakan yang paling jujur dan boleh mempelajari dengan baik teknik diplomasi.Mereka suka mengambil inisiatif dan suka menjadi yang terbaik dan kebiasannya adalah pemimpin atau boss.Bekerja sendiri merupakan pilihan terbaik mereka.
2. Pendamai(2,11,20 & 29)


Dilahirkan sebagai diplomat.Mereka selalu memikirkan dan peka terhadap keperluan dan perasaan orang lain sebelum mengambil kira dirinya sendiri.Secara semulajadi sangat analitikal dan suka mengikut gerak hati.Mereka tidak suka bersendirian. Persahabatan adalah penting buat mereka dan berupaya mendorong mereka untuk berjaya di dalam hidup, tetapi mereka sanggup untuk bersendirian jika hubungan yang terjalin itu tidak serasi.Golongan ini secara semulajadi adalah pemalu, mereka patut belajar untuk meningkatkan nilai kendiri (self esteem) dan meluahkan perasaan secara terbuka tanpa berselindung.
3. Ceria(3,12,21 & 30)


Golongan ini merupakan golongan yang idealistik.Mereka sangat kreatif, sosial, mesra, romantik dan mudah dibawa berunding.Mereka suka memulakan sesuatu tetapi jarang dapat menghabiskannya.Mereka suka orang lain gembira dan sanggup melakukan apa sahaja untuk mencapainya. Mereka sangat popular dan idealistik.Golongan ini perlu belajar untuk melihat sesuatu dengan lebih realistik.
4. Konsevatif(4,13,22 & 31)


Golongan ini sangat peka dan tradisional.Mereka sukakan arahan dan sesuatu yang rutin.Mereka hanya akan bertindak apabila faham sepenuhnya tentang apa yang sepatutnya mereka lakukan.Mereka suka bekerja keras dan sanggup melakukan sesuatu kerja secara sendirian. Mereka mudah tertarik dengan aktiviti luar dan merasai pertalian dengan alam sekitar. Mereka berupaya untuk bersabar, tekun dan adakala dianggap degil.Mereka harus belajar untuk lebih feksibel dan bersikap lebih baik terhadap diri sendiri.
5. Perintis(5,14 & 23)


Mereka adalah perintis.Secara semulajadi mereka mempunyai sikap ingin tahu dan suka mengambil risiko serta sangat bersemangat (enthusiasm).Mereka perlukan kepelbagaian dan tidak suka disekat. Dunia ini adalah sekolah mereka, mereka memerhatikan setiap peluang untuk mempelajari sesuatu daripada setiap situasi yang ditempuhi. Persoalan yang bermain difikiran mereka tidak pernah terhenti.Golongan ini dinasihatkan untuk melihat sesuatu dengan teliti dan mendapat semua fakta yang diperlukan sebelum membuat sesuatu kesimpulan.
6. Romantik(6,15 & 24)


Golongan ini adalah idealistik dan memerlukan sesuatu sebab untuk berasa gembira. Hubungan kekeluarga yang kuat adalah penting buat mereka. Perasaan mereka mempengaruhi keputusan mereka. - Mereka sangat suka untuk membantu dan menjaga seseorang.Mereka sangat setia dan boleh menjadi guru yang terbaik.Mereka suka seni musik.Mereka menjadi teman yang setia kepada sesiapa yang menjalin persahabatan secara serius.Golongan ini harus belajar apakah yang boleh diubah dan apakah yang tidak boleh diubahnya.
7. Intelektual(7,16 & 25)


Golongan ini adalah Pencari.Selalu menyelesaikan sesuatu yang tersembunyi,dan mereka sukar untuk menerima sesuatu perkara dengan mudah.Perasaan mereka tidak mempengaruhi keputusan mereka.Mereka suka mempersoalkan apa yang ada disekeliling mereka tetapi mereka tidak suka dipersoalkan.Mereka kerap dikenali sebagai ahli falsafah dan sangat berpengetahuan dan kadangkala bersendirian.Mereka gemarkan perkara yang berteknikal dan berkebolehan untuk menjadi penyelidik yang baik dalam menyelesaikan sesuatu perkara.Mereka sangat suka berahsia.Golongan ini hidup dalam dunia mereka tersendiri dan mereka perlu belajar untuk menerima kenyataan dunia sebenar.
8. Penyelesaian(8,17 & 26)


Golongan ini adalah penyelesaian masalah.Mereka adalah profesional, berterus terang, penilai yang baik dan sangat tegas.Mereka selalu mempunyai perancangan yang hebat dan suka hidup dalam suasana kehidupan yang terbaik.Mereka sangat suka mengendalikan manusia. Mereka melihat manusia secara objektif. Mereka akan memberitahu seseorang dengan cara mereka tersendiri bahawa mereka adalah ketua.Golongan ini perlu belajar untuk membuat keputusan berdasarkan keperluan sendiri daripada mengikut keperluan orang lain.
9. Pelakon(9,18 & 27)


Golongan ini mempunyai kebolehan untuk menghiburkan orang lain.Mereka sangat penyayang dan pemurah.Dengan daya tarikan yang ada, mereka tidak mempunyai masalah untuk berkawan dengan sesiapa jua dan pada mereka tiada sesiapapun yang dianggap asing kepada mereka.Mereka mempunyai personaliti yang pelbagai sehingga menyukarkan orang sekeliling mereka untuk memahami mereka.Mereka umpama binatang sumpah-sumpah yang boleh berubah dan menyesuaikan diri mengikut persekitaran.Mereka mempunyai nasib yang sangat baik tetapi juga boleh menderita akibat terlalu bergantung kepada nasib dan perasaan (mood). Untuk berjaya golongan ini perlu membina landasan kasih sayang.